Игри

Информация за страница Отдели

   Всички отдели във фирмите са постоянно ангажирани с извършването на своите задължения, като за тях отговарят съответните назначени на постове хора. Докато някои от тях имат по-отговорни задачи и изискват прецизност при изпълнението, защото дори малките неточности са фатални, то за други работата протича сравнително по-лесно. При този случай обаче пак има доста отговорности, чието неизпълнение би могло да навлече сериозни неприятности за служителите. Всъщност кога един служител се е справил добре с възложените му задачи и кога наистина се е провинил, решава неговият пряк началник и на базата на това следват или бонусни възнаграждения, или парични санкции от типа глоба. За съжаление понякога и малките грешки могат да костват много на служителите, но като цяло отделите намират решение на всички проблеми. Понякога дори не се стига до наказание на извършителя на нарушението, ако то в действителност е дребно и е направено не поради липса на опит, а неволно.

    Работата на различните отдели се усеща най-вече когато имаме нужда от различни документи, съхранявани в архиви. Така в зависимост от това какво търсим, трябва да отидем до съответния сектор и ако се налага, да търсим в каталозите по азбучен ред. Днес благодарение на компютрите работата на специалистите по откриване на който и да било документ е в значителна степен улеснена, но все пак минава немалък етап от време, докато получим всичко необходимо. Университетите и училищата например са типични места, където постоянно се работи с документация. Такава постъпва при записването на нови кадри или напускането на такива, при подреждането и систематизирането на оценки или при изготвянето на учебната програма. С всички тези задачи се заемат специалисти, които в голямата си част са или компютърни експерти, или математици, защото се налага да се правят изчисления. Всеки от нас, който се е редил на опашка пред гишета, знае как понякога процедурите текат твърде бавно и мудно и съвсем естествено това води до изнервяне и покачване на напрежението. Преди години, когато архивите са се съхранявали в складове, е било наистина много трудно да се намери точно документът, който ни трябва, а сега всичко е качено на хард дискове.

   Освен учебни, има още спортни, музикални, филмови или социални отдели – всички те изпълняват разнообразни по характер функции. Главното, по което си приличат обаче е, че работата е свързана предимно с хора, тоест с човешки ресурси. За да се кандидатства за работа в един такъв отдел, е необходимо жеалещият да предостави на работодателите своя биография, а освен това задължително се преминава през поне няколко на брой интервюта. До голяма степен работата в даден отдел може да се оприличи на канцеларска или на такава, каквато по принцип вършат секретарките. Истината е, че за работниците това е вярно, но не и за преките началници и ръководители на секторите. На техните плещи лежат всички проблеми и непредвидени ситуации, които биха могли да възникнат – например загуба на документ или грешка в данните. Това няма как да се избегне – всяка една компания прави грешки, а важното е тяхното отстраняване да се случи възможно най-бързо.

eXTReMe Tracker